KNLTB verenigingsondersteuning

Ondersteuning toekomstbeleid tennisvereniging

Treem heeft, voor de KNLTB, een traject voor een vereniging begeleid, die de afgelopen jaren wat tegenslagen gekend heeft. Een terugloop in ledenaantal, bestuurscrisis, geschil met de stichting die de indoor tennishal exploiteert, etc. 

Een werkgroep, samengesteld door het bestuur van de vereniging (afspiegeling van de leden), heeft onder onze begeleiding een visiedocument om de vereniging weer structuur te geven voor de komende jaren uitgewerkt. 

Het doel van de ondersteuning is enerzijds om een basis voor de toekomst uit te werken (beleidsplan) en anderzijds om uit de 'gebaande denkpatronen' te komen. Doordat er weer successen behaald worden, is er ook weer energie in de vereniging gekomen, dit heeft weer nieuwe leden en mensen die 'iets' voor de vereniging willen betekenen opgeleverd.