beheer en exploitatie

aanbestedingen

Bij het ontwikkelen en realiseren van nieuwe maatschappelijke voorzieningen, spelen tal van bouwkundige, bedrijfskundige en politiek bestuurlijke vraagstukken een rol. TREEM combineert deze expertises en adviseert u in de ontwikkeling van uw nieuwe gebouw. Gezamenlijk doorlopen we dit proces.

Potentiële locaties, programma’s van eisen en bouw- en investeringskosten. De adviseurs van TREEM kijken hierbij integraal naar uw vraagstuk: uw gebouw moet niet alleen gebouwd worden, maar ook slim worden onderhouden en geëxploiteerd. Door integraal naar al deze aspecten te kijken komen wij tot de optimale oplossing.

Aanbesteding
Als we gezamenlijk tot een haalbaar plan zijn gekomen, dragen we zorg voor de voorbereiding en begeleiding van de aanbesteding van het ontwerp, de realisatie, het onderhoud en de exploitatie van uw nieuwe voorziening. Wij zorgen voor een zorgvuldige en transparante aanbesteding met als doel de beste oplossing voor de gestelde vraag naar boven te krijgen. Wij ondersteunen u met advies over aanbestedingsvarianten, marktconsultaties, het opstellen van leidraden en contracten, begeleiding van de selectie, gunning en etc.

Realisatie
Ook bij de realisatie van maatschappelijke voorzieningen staan wij u graag bij. Onze ervaren projectmanagers zorgen ervoor dat het bouwproces zorgvuldig verloopt en bewaken dat de contractpartij het gebouw volgens de vastgelegde eisen realiseert. Op de bouwplaats controleert onze directievoerder of de uitvoering goed verloopt. 
De eerste periode na oplevering is een hectische periode voor u als opdrachtgever. Wij begeleiden u in deze fase graag bij het opstartmanagement en ingebruikname van het nieuwe gebouw.