De filosofie

Zwembaden - (Sport)accommodaties - Onderwijs

Over ons

Treem is gespecialiseerd om bestaande en toekomstige maatschappelijke accommodaties enerzijds beter exploitabel te maken en anderzijds zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te (laten) realiseren. Kort gezegd: wij maken nieuwe èn bestaande sportaccommodaties ‘haalbaar en effectief’.

Dure maatschappelijke (sport)accommodaties als zwembaden en sporthallen zijn voor veel gemeenten een grote kostenpost. In tijden van bezuinigen staan deze onderwerpen dan ook al snel onder druk. Er moet jaarlijks veel geld bij. In Nederland zijn zo'n 700 publieke zwembaden en zo'n 1500 sporthallen. Om deze sportaccommodaties te kunnen blijven behouden lijkt de tijd rijp voor een andere aanpak. 

Onze filosofie is: "Hoe maak je een maatschappelijke accommodatie haalbaar, daar waar vaak gekeken wordt naar: wat is de haalbaarheid van een maatschappelijke accommodatie." Dit is een andere aanvliegroute dan men van oudsher gewend is. Onze ideeën en opgedane ervaringen kunnen voor veel gemeenten, maar ook voor private partijen waardevol zijn.

Treem beschikt over een sterk netwerk aan experts en relaties met een brede achtergrond, zoals bouwkunde, installaties, financiering, subsidies, sportbonden, overheden, etc.

Het boeien en binden van krachten in de lokale samenleving zijn de uitdagingen voor de komende jaren voor veel non-profit instellingen. Als wij deze kennis weten te mobiliseren, energie in de organisatie en draagvlak te verkrijgen, dan is Treem in staat uitdagende projecten in en vooral met de samenleving te ontwikkelen.

De mensen achter Treem zijn:


Mark Bennenbroek

mark@treem.nl


Sander ten Broek

sander@treem.nl


Thijs Spreen Brouwer

thijs@treem.nl


Marco van Holten
marco@treem.nl


Lindsey Hermans
lindsey@treem.nl


Menno Schermer

menno@treem.nl