Aanbestedingsstrategie en begeleiding

Multi functionele school in Utrecht

Treem begeleidt een aanbesteding voor een Multifunctionele school voor 2 scholen. Opdrachtgevers voor dit traject zijn: Katholieke Scholenstichting Utrecht en Stichting openbaar Primair Onderwijs.

Het betreft hier een meervoudig onderhandse procedure in één perceel met laagste prijs als gunningscriterium.