vrijwilligersbegeleiding

vrijwillig maar niet vrijblijvend

Het werken met vijwilligers vergt vaak een specifieke aanpak. Er is veel concurrentie op de vrijwilligersmarkt. Door vrijwilligersbeleid praktisch en uitvoerbaar uit te werken en wervingscampagnes te begeleiden, zijn wij in staat om organisaties te ondersteunen bij het vinden en binden van vrijwilligers. Doordat TREEM veel ervaring heeft met het werken met vrijwilligers, heeft zij veel expertise opgedaan vanuit de praktijk.

TREEM heeft vele sportverenigingen bestuurlijk begeleid, maar ook organisaties die gebruik (willen gaan) maken van vrijwilligers binnen hun organisatie. Hoe organiseer je de onderlinge verhoudingen tussen betaalde- en onbetaalde medewerkers, wat zijn hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

Voor onze specifieke aanpak kunt u contact met ons opnemen.