Ondersteuning Sportief Capelle bij exploitatie nieuw Sportcomplex

Treem ondersteunt een Sportbedrijf bij ontwikkeling van en de voorbereiding op de exploitatie van een nieuw te realiseren sportaccommodatie.

Treem ondersteunt Sportief Capelle bij exploitatie

In de gemeente Capelle aan de IJssel komt een nieuw Sportcomplex genaamd ‘De Pelikaan’. Dit nieuwe Sportcomplex zal bestaan uit een zwembad, sporthal, een horecavoorziening en kantoorruimte voor het lokale sportbedrijf Sportief Capelle.

Directeur Lian Witteveen van Sportief Capelle, een lokaal sportbedrijf wat uitvoering geeft aan het gemeentelijke sportbeleid, heeft Treem gevraagd om ondersteuning bij het uitwerken van een exploitatiebegroting voor dit Sportcomplex.

“De kennis die vanuit Treem ingebracht wordt is van grote waarde voor mij. Wij hebben de ambitie om de exploitatie van het totale Sportcomplex binnen een aantal jaren zelf uit gaan voeren. Hiervoor is een goede exploitatiebegroting de basis. De mannen van Treem zijn geen standaard adviseurs, zij helpen ons vooral bij de HOE-vraag, hoe maak je deze exploitatie haalbaar(der). Vaak wordt er naar exploitaties op een traditionele wijze gekeken, Treem kiest een vernieuwende aanpak en dat inspireert ons! Hun filosofie, inhoudelijke- èn financiële kennis van sportaccommodaties zorgen ervoor dat we ons goed kunnen voorbereiden op de toekomstige exploitatie.”

Treem ondersteunt Sportief Capelle verder bij de uitwerking van een bedrijfsplan voor de horeca. Mark Bennenbroek, directeur bij Treem begeleidt dit traject: “Lang werd gedacht dat een horeca in een sportaccommodatie een ‘profit center’ is, een geldmachine die een netto-bijdrage levert aan het financieel resultaat. Inmiddels heeft men wel geleerd, dat dat vaak niet het geval is. Personele kosten in relatie tot ruime openingstijden zorgen ervoor dat, financieel gezien, zo’n horeca onder aan de streep te weinig oplevert of zelfs geld kost. Een horeca draagt namelijk niet alleen bij aan het realiseren van de financiële, maar met name ook aan maatschappelijke doelstellingen verbonden aan ‘De Pelikaan’. We kijken hier samen met Sportief Capelle en mogelijke partners naar om dit slim te doen!”