Evaluatieonderzoek Den Haag

zwemsportovereenkomst

Treem voert het evaluatieonderzoek ‘Zwemsportovereenkomst Den Haag 2016-2020’ uit. In Den Haag werken de gemeente Den Haag, de KNZB en de 'vereniging Top Zwemsport Den Haag' (TZDH) om de zwemsport in de breedste zin te verbeteren. TZDH is opgericht als samenwerkingsvereniging van alle 10 zwemverenigingen uit Den Haag.

Treem gaat samen met de verschillende sportorganisaties en de gemeente Den Haag de balans opmaken en aanbevelingen voor de toekomst doen.“Doel van het onderzoek is om het gevoerde beleid (vastgelegd in de overeenkomst) te evalueren, inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken van de Haagse zwemsport én aanbevelingen te ontvangen met het oog op de toekomst.”