Meervoudig onderhandse architectenselectie nieuwbouw school

gemeente Bunschoten

Treem heeft de gemeente Bunschoten begeleidt bij een meervoudig onderhandse aanbesteding ten behoeve van het ontwerp van de nieuwbouw van van de Calvijnschool en Van Amerongenschool, waarvoor de gemeente Bunschoten als opdrachtgever / bouwheer optreedt. 

Uitgangspunt is een meervoudig onderhandse procedure voor diensten in één perceel met Beste prijs-kwaliteitverhouding (Beste PKV) als gunningscriterium.