Samenwerkende zaalsportbonden

Project 'Zeggenschap in accommodatie'

Enkele samenwerkende zaalsportbonden hebben een traject ingezet met als doel de bij hen aangesloten verenigingen meer partner in de sportaccommodaties gaan worden en meer zeggenschap krijgen, met als uiteindelijke doel: groei in ambitie(s) en ondernemerschap. Treem begeleidt het proces en levert inhoudelijke ondersteuning.

Ondersteund vanuit rubriek 3.2 van de Sportagenda van NOC*NSF heeft de Nevobo, samen met het NHV, een onderzoek verricht waarin 15 best practices van samenwerkende zaalsportverenigingen in kaart zijn gebracht. Hieruit zijn business modellen ontwikkeld, gericht op het verkrijgen van meer zeggenschap over de accommodatie.

Het onderzoek bevestigde dat zaalsportverenigingen beter floreren (soms overleven) als zij meer zeggenschap hebben in de accommodatie waar zij gebruik van maken. Die zeggenschap is niet alleen cruciaal voor het innemen van een maatschappelijke positie, alsmede het genereren van nieuwe geldstromen, maar bovenal om het daarvoor benodigde vliegwiel van ondernemerschap in gang te zetten. In de gebruikelijke organisatie van de zaalsportverenigingen en het beheer van accommodaties zitten nauwelijks prikkels om te willen groeien, omdat het behalve een hoop ‘gedoe’ de verenigingen weinig oplevert.

Het verkrijgen van zeggenschap over de accommodatie kunnen verenigingen (veelal) niet alleen. Samenwerking met andere zaalsporten en de gemeente/onderwijs is daarbij noodzaak. Daarom heeft de Nevobo in samenwerking met andere zaalsportbonden met ingang van 2014 een traject in gang gezet, waarin op verschillende plaatsen in Nederland lokale verenigingen met elkaar aan tafel zetten, zodat zij samen gaan optrekken teneinde zeggenschap over de accommodatie te verkrijgen met als uiteindelijk doel:

 • gezamenlijke en structurele ondersteuning van de zaalsportbonden rondom samenwerking in accommodatie;
 • inzetten op belangenbehartiging en procesbegeleiding van de ‘gouden zeggenschapsdriehoek’;
 • inrichting (tijdelijke) sportbond-overstijgende projectorganisatie op thema accommodatie en samenwerking, met daarin:
  • een regierol in verdere ontwikkeling van het accommodatiebeleid ‘zelfbeheer en exploitatie’;
  • ontwikkeling van gemeentelijke standaarden en modellen voor zelfbeheer/exploitatie;
  • ontwikkeling van een toolbox ‘zelfexploitatie’ met standaard instrumenten voor verenigingen (bijv. bouwstenenscan, checklist voor implementatie, fiscaal-juridische EHBO-set, etc.);
  • inrichting centrale helpdeskfunctie;
  • ‘best practice’ kennisbank opzetten en gebruik maken van elkaars (bewezen) kennis, ervaring en talent op dit gebied.

Treem is 'official supplier' van het zaalsport accommodatieproject'.