draagvlak-optimalisatie

E = K x A

Draagvlak optimalisatie is voor TREEM essentieel in haar ondersteuning. TREEM begeleidt processen en heeft draagvlak daarbij hoog in haar vaandel staan. Onze ervaring binnen gemeenten en (sport)besturen zorgt ervoor dat wij te allen tijde vanuit diverse organisatiehoeken de belangen van de verschillende partijen in kunnen zien en ernaar kunnen handelen.
E = K x A : Effectiviteit van een project/organisaties = de Kwaliteit van een project/organisatie x de acceptatie (Draagvlak) van zo'n project door de betrokkenen.

Bovenstaande stelling is een veelgehoorde formule. Maar om dit op een goede manier toe te passen komt veel bij kijken. Veel goede plannen verdwijnen weer in de lade of kosten enorm veel extra energie om het uitgevoerd te krijgen omdat er vaak ergens in het proces tegenstand gekomen is. Tegenstand vanuit de buurt, de georganiseerde sport of politiek is een veel gehoord argument. 

Door zaken goed te plannen en de keyplayers erbij te betrekken en een podium te geven, kunnen processen beter gestuurd worden. Door op een transparante wijze tussen de linies te opereren en vanuit context zaken op te pakken, kan TREEM u ondersteunen om het benodigde draagvlak te verkrijgen.