managementondersteuning

maatschappelijke waarde realiseren

TREEM is er op gericht bestaande en toekomstige maatschappelijke accommodaties enerzijds beter exploitabel te maken en anderzijds zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te (laten) realiseren. Kort gezegd: met TREEM maakt u nieuwe èn bestaande sportaccommodaties ‘haalbaar en effectief’.
Onze adviseurs kunnen op veel verschillende onderwerpen ingezet worden:

 • mobilisatie en vormgeving van lokaal organiserend vermogen / burgerparticipatie
 • verenigingscoaching
 • vrijwilligersbegeleiding
 • visie- en conceptontwikkeling
 • draagvlak-optimalisatie
 • inrichten en stroomlijnen beheerorganisatie
 • output-definitie / -monitoring (maatschappelijk rendement)
 • exploitatie- en projectbudgettering
 • aanbestedingsstrategie en -begeleiding
 • opstellen Programma van Eisen
 • creëren en onderhouden van netwerk(organisatie) tussen accommodatie
 • procesmanagement 
 • verzorgen van trainingen voor management en vrijwilligers)organisaties
 • ...