mobilisatie en vormgeving van lokaal organiserend vermogen en burgerparticipatie

het sluiten van partnerships

TREEM is ervaren in het coachen en begeleiden van de mobilisatie en de vormgeving van lokaal organiserend vermogen / burgerparticipatie. 

Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van burgerparticipatie om maatschappelijke doelstellingen te kunnen blijven realiseren. We zien dat College programma's vol staan met deze thema's. 

Toch is het vaak lastig om op een juiste wijze om te gaan met burgerinitiatieven.

Wij hebben inmiddels vele burgerinitiatieven mogen begeleiden en hebben daarbij veel ervaring opgedaan in het coachen en begeleiden van aan de ene kant de 'burgers' en aan de andere kant de gemeente (wij maken hierin onderscheid tussen Raad, College en de Ambtelijke organisatie).

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.