horeca begeleiding en coaching

Als je blijft doen wat je deed, zul je krijgen wat je kreeg...

TREEM is gespecialiseerd in het uitwerken van horeca bedrijfsplannen (ten behoeve van maatschappelijke accommodaties). Hoe zorg je er nu voor dat er een heldere visie aangaande de horeca is, dat de wijze van organiseren en beheren ten dienste staat van je uiteindelijke visie.

Hoe zorg je ervoor dat er efficient met personeel (ook vrijwilligers) omgegaan wordt en met welke wet- en regelgeving krijg je te maken?

Hoe realiseer je voldoende omzet en houd je de kosten in de hand?

Hoe zorg je ervoor dat de klanten zich welkom en thuis voelen?

TREEM heeft deze kennis in huis en heeft al vele trajecten voor diverse opdrachtgevers mogen begeleiden. (Private partijen, stichtingen, Sportservice punten, gemeenten en (sport)verenigingen).