Planuitwerking nieuw zwembad / sporthal

gemeente Nunspeet

Gemeente Nunspeet 

De ondersteuningsvraag van de gemeente Nunspeet omvat de volgende drie onderdelen:

  1. functionele verwerking van de vastgestelde zwembadconfiguratie in een ‘getekend programma van eisen’ (PvE), inclusief een stedenbouwkundige en landschappelijke uitwerking;
  2. herijking van de eerder uitgewerkte exploitatiebegroting, inclusief een onderbouwing van inzet van verenigingen in een nieuw zwembad;
  3. onderzoek naar de mogelijkheden (en daaraan verbonden investeringen, opbrengst en terugverdientijd) om het nieuw zwembad in toenemende mate c.q. geheel energie­neutraal te laten zijn, alsmede welke relevante subsidies een rol zouden kunnen spelen en hoe onder welke voorwaarden deze zouden kunnen worden aangesproken.

Daarbij speelde het optimaal betrekken van de (toekomstige) gebruikers in de uitwerking van de onderzoeksvraag een belangrijke rol.

Het project kende een zeer compacte looptijd (ca. 10 weken).