Nijmegen: Behoefteonderzoek zwemwater

Zwemwaterbehoefte

In opdracht van de gemeente Nijmegen doet Treem in nauwe samenwerking met het Mulier Instituut en de KNZB onderzoek naar de huidige en toekomstige behoeften voor publieke zwembaden in Nijmegen. In dit onderzoek wordt de planningsnorm – die het Mulier Instituut samen met de KNZB heeft ontwikkeld in onderzoek naar de Rotterdamse zwemwaterbehoefte – opnieuw ingezet.