Haalbaarheid (sport)accommodaties

Treem is een adviesbureau gericht op het haalbaar en effectief maken van (sport-) accommodaties in de breedste zin van het woord. Onze visie is dat gebouw, inhoudelijke deskundigheid en lokale betrokkenheid onmisbare ingrediënten zijn om dat doel te bereiken en dat de invulling daarvan altijd lokaal-specifiek moet worden ingericht. Of het nu gaat om sport voorzieningen als zwembaden en sporthallen of om ander maatschappelijk vastgoed, Treem kan u in het volledige proces begeleiden of ondersteunen.

Te vaak is een papieren rapport het belangrijkste product van adviestrajecten, met een theoretisch antwoord op de vraag: wat is de haalbaarheid van een maatschappelijke accommodatie? Wij zoeken met onze opdrachtgevers naar oplossingen: hoe maak je een maatschappelijke accommodatie haalbaar? Daarmee wordt gezocht naar een reële bijdrage aan het lokale voorzieningenniveau.

Partnership VSG 

We zijn trots om te melden dat Treem per 1 januari 2020 partner is geworden van de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten).

Gemeenteleden en bedrijfspartners vormen samen het VSG-netwerk. Alle landelijke actoren (de ministeries van VWS en OCW, het NOC*NSF, het IPO en de VNG) erkennen Vereniging Sport en Gemeenten als vertegenwoordiger van de Nederlandse gemeenten op het gebied van sport.

Verhuisbericht Treem

Treem is per 1 februari 2020 naar De Meern verhuisd. Ons nieuwe adres is:

Molensteyn 60
3454 PT De Meern

We hopen u hier een keer te ontmoeten.
 

 

Treem

Over de afgelopen jaren is de exploitatie van sportaccommodaties vastgelopen in oude werkwijzen. De druk op accommodaties en hun gebruikers om ‘meer met minder’ te doen, is echter sterk toegenomen. Om dat te kunnen realiseren, is het noodzakelijk inhoudelijke expertise samen te brengen met lokale betrokken­heid. Het beperken van kosten en het beheersen van risico’s blijft vanzelfsprekend het realiseren van (zo zoveel mogelijk) maatschappelijke waarde.

Om te kunnen sporten is de (sport)accommodatie een randvoorwaarde. Met lokale belanghebbenden (gemeente en gebruikers) waarde halen uit en toevoegen aan (sport)accommodaties door het lokaal organiserend vermogen er maximaal bij te betrekken is voor ons een kernactiviteit. Treem heeft inmiddels tal van dit soort trajecten begeleid.

Burgerparticipatie is voor veel gemeenten de sleutel om de vaak dure maatschappelijke voorzieningen voor hun gemeente te blijven behouden. Maar hoe realiseer je dat nou, wat zijn nu de processen die doorlopen moeten worden om succes te hebben, hoe creëer je draagvlak, hoe geef je hieraan sturing en vooral: hoe kan dit duurzaam worden geborgd? Met deze onderwerpen heeft Treem ruimschoots ervaring.

Ook voor een traditionele project- of procesaanpak is Treem natuurlijk uw partner. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van ontwikkeling, beheer, management en exploitatie van sportaccommodaties. In dat kader vervulde rollen zijn onder meer (beleids)adviseur, project-/ procesmanager, interim-manager, verenigingsondersteuner, lijnmanager, etc.

Treem is bedrijfspartner van de VSG.