Haalbaarheid (sport)accommodaties

Treem is een adviesbureau gericht op het haalbaar en effectief maken van (sport-) accommodaties in de breedste zin van het woord. Onze visie is dat gebouw, inhoudelijke deskundigheid en lokale betrokkenheid onmisbare ingrediënten zijn om dat doel te bereiken en dat de invulling daarvan altijd lokaal-specifiek moet worden ingericht. Of het nu gaat om sport voorzieningen als zwembaden en sporthallen of om ander maatschappelijk vastgoed, Treem kan u in het volledige proces begeleiden of ondersteunen.

Te vaak is een papieren rapport het belangrijkste product van adviestrajecten, met een theoretisch antwoord op de vraag: wat is de haalbaarheid van een maatschappelijke accommodatie? Wij zoeken met onze opdrachtgevers naar oplossingen: hoe maak je een maatschappelijke accommodatie haalbaar? Daarmee wordt gezocht naar een reële bijdrage aan het lokale voorzieningenniveau.

procesbegeleiding sporthal Maurik

Treem is gestart met het procesmanagement ten behoeve van de realisatie van sporthal Lignum in Maurik (gemeente Buren). 

Sporthal Kleine Sluis

De gemeente Hollands Kroon heeft Treem gevraagd om het vervolgtraject van een multifunctionele sporthal bij sportvereniging Kleine Sluis nader te gaan onderzoeken. Vanuit het sociale domein wordt onderzocht wat de eventuele accommodatiebehoefte is voor de komende jaren. Eind vorig jaar heeft de Raad een amendement vastgesteld om een sporthal te bouwen bij Sportvereniging Kleine Sluis in Anna Paulowna. In dit amendement werd gevraagd een breed onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een multifunctionele sporthal op het sportpark van Sportvereniging Kleine Sluis.

 

Treem

Over de afgelopen jaren is de exploitatie van sportaccommodaties vastgelopen in oude werkwijzen. De druk op accommodaties en hun gebruikers om ‘meer met minder’ te doen, is echter sterk toegenomen. Om dat te kunnen realiseren, is het noodzakelijk inhoudelijke expertise samen te brengen met lokale betrokken­heid. Het beperken van kosten en het beheersen van risico’s blijft vanzelfsprekend het realiseren van (zo zoveel mogelijk) maatschappelijke waarde.

Om te kunnen sporten is de (sport)accommodatie een randvoorwaarde. Met lokale belanghebbenden (gemeente en gebruikers) waarde halen uit en toevoegen aan (sport)accommodaties door het lokaal organiserend vermogen er maximaal bij te betrekken is voor ons een kernactiviteit. Treem heeft inmiddels tal van dit soort trajecten begeleid.

Burgerparticipatie is voor veel gemeenten de sleutel om de vaak dure maatschappelijke voorzieningen voor hun gemeente te blijven behouden. Maar hoe realiseer je dat nou, wat zijn nu de processen die doorlopen moeten worden om succes te hebben, hoe creëer je draagvlak, hoe geef je hieraan sturing en vooral: hoe kan dit duurzaam worden geborgd? Met deze onderwerpen heeft Treem ruimschoots ervaring.

Ook voor een traditionele project- of procesaanpak is Treem natuurlijk uw partner. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van ontwikkeling, beheer, management en exploitatie van sportaccommodaties. In dat kader vervulde rollen zijn onder meer (beleids)adviseur, project-/ procesmanager, interim-manager, verenigingsondersteuner, lijnmanager, etc.

Treem is bedrijfspartner van de VSG.