beheerorganisatie

inrichten en stroomlijnen

TREEM helpt u bij het inrichten en stroomlijnen van een beheerorganisatie voor maatschappelijke (sport)accommodaties. Met onze ervaring kunnen wij, samen met u, een effectieve (beheer)organisatie ontwikkelen.

Het uitwerken van, of begeleiding bieden bij een bedrijfsplan, een passend organisatiemodel en de effectiviteit van een organisatie screenen en coachen is voor ons core business. 

TREEM pakt zaken graag anders aan dan u wellicht gewend bent. Dit is dan ook de kracht van onze organisatie. Wij hebben veel ervaring in het opzetten en begeleiden van maatschappelijke organisaties die vaak tot doel hebben een hogere mate van betrokkenheid en effectiviteit in beheer en exploitatie. 

Om te kunnen sporten is de (sport)accommodatie een randvoorwaarde. Waarde halen uit een (sport)accommodatie door het lokaal organiserend vermogen er maximaal bij te betrekken is onze core business geworden. Er zijn inmiddels tal van dit soort trajecten door TREEM begeleid.

Burgerparticipatie is voor veel gemeenten de sleutel om de vaak dure maatschappelijke voorzieningen voor hun gemeente te blijven behouden. Maar hoe realiseer je dat nou, wat zijn nu de processen die doorlopen moeten worden om succes te hebben, hoe creëer je draagvlak en hoe geef je hieraan sturing? Met deze onderwerpen heeft TREEM ruimschoots ervaring en is hierin graag uw partner!