organisatie ondersteuning elementair zwemmen

analyse en plan van aanpak

Treem begeleidt een grote zwemvereniging om het elementair zwemmen nieuw leven in te blazen. We hanteren hiervoor een gestructureerde interviewtechniek om middels gesprekken met diverse betrokkenen in beeld te brengen wat de huidige situatie is. Op basis van d eanalyse wordt in beeld gebracht wat de gewenste situatie moet gaan worden. Hiervoor wordt een plan van aanpak gemaakt waarmee de vereniging handvatten krijgt.