Wormer: Haalbaarheidsonderzoek nieuwe sporthal

Treem voert een haalbaarheidsonderzoek uit naar de nieuwbouw van een sporthal in Wormer tegen zo beperkt als mogelijke overheidsbijdrage. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod.

 • onderzoek enkele locaties (3 tot 4) op haalbaarheid plaatsing nieuwe sporthal (i.c.m. andere (buiten)sport en/of recreatieve activiteiten)*
  • ruimtelijk /planologisch
  • juridisch
  • financieel
  • technisch programma van eisen- ruimtelijk vertaald op hoofdlijnen
 • samenvoegen van 3 tennisverenigingen op een (nieuwe) locatie
 • exploitatieonderzoek vrijkomende locatie(s) oude sporthal en locatie(s) tennisverenigingen
  • Intentie om vanuit woningbouw zo groot als mogelijke opbrengst te genereren om verplaatsing tennisverenigingen en nieuwbouw sporthal mogelijk te maken
 • ​​​​​​​bovenstaande onderdelen vergelijken met 3 ‘ typen’ nader te omschrijven sporthallen: 1 Sober; 2 Basis; 3 Luxe (topsport?)
 • grove beschouwing upgrade huidige sporthallen (2 aan elkaar geschakelde eenheden) naar sober / basis / luxe op technische haalbaarheid – de huidige sportnormen – te nemen investeringen
 • omschrijven tendensen in sport / sporthallen / verenigingen, afgestemd op de situatie in Wormerland**
 • mede begeleiden van proces met klankbordgroep (sportverenigingen, uitbater horeca etc.)