150 Vrijwilligers voor Sportcafé 't Wooldrik

Treem ondersteunt gezamenlijke zaalsportverenigingen in Borne

Treem heeft de samenwerkende zaal-sportverenigingen begeleid in het traject om de horeca van de sporthal over te nemen.

Sportcomplex ’t Wooldrik is gelegen in de gemeente Borne. Het sportcomplex bestaat uit een zwembad, twee grote sporthallen, een gymlokaal, buiten-beachvelden en een ruime horecagelegenheid. In 2015 heeft de pachter van de horeca kenbaar gemaakt te willen stoppen met het exploiteren van de horecaruimte. De gemeente Borne heeft de georganiseerde gebruikers van de sporthal uitgenodigd om te onderzoeken of zij gezamenlijk de horeca kunnen gaan exploiteren. Een aantal verenigingen heeft de handen ineengeslagen om dit te onderzoeken. Het gaat hierbij om:
- Basketbalvereniging De Kikkers;
- Borne Blijft Fit;
- Handbalvereniging Borhave;
- Stichting Webton Beach;
- Zaalvoetbalvereniging EBZV’85.

In november 2015 is, in samenwerking met de gemeente Borne en TREEM, een commissie opgericht waarin de bovengenoemde organisaties zijn vertegenwoordigd. De commissie is gestart met het in kaart brengen van de mogelijkheden om de horeca van ’t Wooldrik gezamenlijk over te nemen. Op hoofdlijnen is een aantal thema’s uitgewerkt. Zo is er onder meer gekeken naar de openstelling, uitstraling en toepasselijke wet- en regelgeving. Daarnaast is met de commissie een concept exploitatiebegroting opgesteld en heeft er een wervingscampagne onder de leden van de verenigingen plaatsgevonden (met als resultaat meer dan 150 nieuwe vrijwilligers!)

De resultaten van de 1e fase hebben de basis gecreëerd om het plan definitief te maken. Er is een stichting opgericht. TREEM heeft in samenwerking met de stichting een bedrijfsplan uitgewerkt, dat basis vormt voor de toekomstige exploitatie van de horeca.