Katholieke Scholenstichting Utrecht

Aanbesteding gymzaal bij basisschool

Treem begeleidt de aanbesteding voor een gymnastieklokaal bij basisschool 'Het Schateiland' voor 'Katholieke Scholenstichting Utrecht'. Wij hebben de procedure in overleg met de KSU vormgegeven en verzorgen alle communicatie met gegadigden respectievelijk inschrijvers. Treem coördineert met ontwerpende partij(en) en opdrachtgever voor wat betreft Nota’s van Inlichtingen en organiseert de aanbestedingszitting.