Winsum: Exploitatie doelgroepenbad

programmering - basisjaar - stichtingskostenraming

Treem heeft - op basis van omschrijvingen uit een startnotitie - de verdere uitwerking van de volgende producten  verricht:

  1. een bezettingsschema (programmering), bestaande uit een overzicht van de bassinbezetting per dag voor een ‘reguliere’ exploitatieweek;
  2. een exploitatie doorrekening, bestaande uit een exploitatiebegroting voor een ‘basisjaar;
  3. een stichtingskostenraming, bestaande uit een raming van de kosten van de investering verbonden aan de nieuwbouw van de beoogde zwemvoorziening, exclusief kosten als gevolg van het feit dat het zwembad ‘geschakeld’ aan een bestaand gebouw wordt gerealiseerd.