Uitwerking blauwdruk Sporthal voor zaalsportbonden

Sporthallen worden weer betaalbaarder doordat er anders gekeken wordt naar wat voor type sporthal voor de 'gemiddelde' zaalsporten functioneel is.

Treem begeleidt op dit moment de samenwerkende zaalsportbonden om een blauwdruk (Programma van Eisen) uit te werken t.b.v. een standaard sporthal. Een sporthal die door verenigingen zelf geëxploiteerd kan gaan worden. 

Op dit moment zijn we met alle zaalsportbonden bezig om de wedstrijdreglementen tegen het licht te houden. Deze reglementen zijn natuurlijk van invloed op het uiteindelijke Programma van Eisen. Door het gesprek gezamenlijk aan te gaan en de achterliggende redenen voor bepaalde reglementen/eisen te bespreken komen we tot nieuwe inzichten.

 

Wordt vervolgd!