Begeleiding MJOP

NEN 2767

Het MJOP wordt opgesteld op basis van een inspectie / conditiemeting, zoals opgenomen in de NEN 2767 (conditiebepaling van bouw- en installatiedelen). Daarbij wordt uitgegaan van ‘eeuwige instandhouding’ op conditiescore 3 (redelijke conditie), hetgeen betekent dat een rapportage over meerdere jaren wordt opgemaakt op basis van theoretische onderhouds- en vervangingscycli. De diverse onderhoudswerkzaamheden worden benoemd per bouw-/ installatiedeel, met daarbij het variant-element benoemd.