Haalbaarheidsscan (ver)nieuwbouw Deventer

Zwembad de Scheg

Het onderzoek omvat een verkenning (haalbaarheidsscan) van de financiële gevolgen van de voorgenomen (ver)nieuwbouw van De Scheg voor de exploitatie van het zwembaddeel van het complex.