visie- en conceptontwikkeling

visie- en conceptontwikkeling

TREEM begeleidt uw organisatie bij een visie- en (concept)ontwikkeling voor uw project. Of het nu gaat om bestaande of nieuwe maatschappelijke (sport)accommodaties het begint altijd bij een toekomstvisie en daarna pas het 'HOE'.

Als je een visie hebt, is er een duidelijk beeld van wat je wilt dat er in de toekomst gaat gebeuren. Het eindplaatje is dan als het ware helder. Hierop kun je dan weer anticiperen in je verdere uitwerking. Gelukkig kun je zelf, als afdeling of als organisatie, deze toekomst beïnvloeden.

De adviseurs van TREEM begeleiden u stap voor stap bij de ontwikkeling van een visie- en (concept)ontwikkeling specifiek voor uw project. 

Een visie is niet alleen succesvol omdat de doelen worden gehaald, maar ook doordat de organisatie richting krijgt. Het slaat een brug tussen toekomst en heden voor werknemers en zet de organisatie in beweging. Een goede visie is kernachtig en past op een A4.

Succesvolle organisaties hebben een duidelijk beeld voor ogen waar ze in de toekomst willen staan en verbinden hun doelen daaraan. De haalbaarheid mag best door de buitenwereld betwist worden, maar moet door de interne organisatie niet als onhaalbaar gezien. Veel doelstellingen in visies worden niet gehaald binnen de termijn, maar het strak neerzetten van doelen en deadline zet een organisatie wel in beweging.